2019-08-19

Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię

Należy być świadomym, że zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt to zjawisko tak samo prawdziwe jak występujące w okresie przedszkolnym. Zaburzenia si u dzieci mogą objawiać się na wiele sposobów. To oczywiście tylko przykłady – bardzo często dzieci mają inne objawy, ale rodzice wyraźnie widzą, że ich pociecha odbiega od rówieśników. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię. Dzieci późno zaczynają siadać i chodzić. Powyższe zaburzenia w odbiorze i integracji sensorycznej prowadzą. Oczywiście nie oznacza, to że dzieci z danych grup będą miały zaburzenia SI, ale na pewno należy je bacznie obserwować i interweniować w razie potrzeby. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci negatywnie wpływają na ich rozwój. Zaburzenia te dotyczą problemów dziecka w interpretacji odbieranych bodźców. W przypadku niektórych dzieci powodem problemów jest nieprawidłowe przetwarzanie wrażeń zmysłowych. Warto dodać, że zaburzenia mogą dotyczyć różnych zmysłów, a dziecko może wykazywać nadreaktywność na jeden z nich, natomiast podreaktywność na inny. To wychodzenie na przeciw potrzeb, brak przymusze� - dzi�ki temu dzieci na pewno ch�tniej bior� udzia� w terapii. Terapię si stosuje się przede wszystkim u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, choć współpracuje się także z niemowlętami. Zaburzenie integracji sensorycznej to dysfunkcja centralnego układu nerwowego, który w sposób niewłaściwy przetwarza bodźce i informacje sensoryczne z otoczenia. Zaburzenia te rzutują na cały proces rozwoju dziecka, wpływając na koncentrację, rozwój mowy, rozwój ruchowy, zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny, a później także na proces uczenia się. Niektóre dzieci wręcz same domagają się bodźcowania, co w naszym mniemaniu jest dla nich bolesne lub wysoce szkodliwe. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, mogą występować u niego zaburzenia integracji sensorycznej. Dzieci mogą nie lubić kontaktu fizycznego, bycia noszonym, przytulanym. Dzieci nadwrażliwe dotykowo czy czuciowo mają kłopoty z koncentracją uwagi, są słabsze motorycznie. Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na nadwrażliwości, zbyt małej wrażliwości na bodźce albo na białym szumie. Zaburzenia integracji sensorycznej jak najbardziej można złagodzić i wyprowadzić podczas terapii integracji sensorycznej. Zaburzenia sensoryczne są wyraźnie widoczne w zachowaniu dziecka. Błędy w przekazywaniu i łączeniu się informacji zmysłowych powodują zaburzenia sensoryczne u dzieci. Czy s� jakie� elementy terapii, za kt�rymi dzieci szczeg�lnie przepadaj�? Jeśli nasze dziecko nie ma takich problemów, to z pewnością w najbliższej rodzinie lub wśród znajomych znajdziemy dzieci z zaburzeniami. Jednak SI u dzieci może objawiać się w na wiele sposobów i niejednokrotnie stanowi połączenie objawów ze wszystkich trzech kategorii. Oznacza to, że zachowanie dzieci jest nieadekwatne do natury, charakteru i intensywności bodźca. Dziecko mające zaburzenia integracji sensorycznej wymaga specjalistycznej terapii i regularnej oceny specjalisty. Najczęściej dotykają dzieci. Podczas indywidualnie przygotowanych zajęć skutecznie niwelujemy zaburzenia integracji sensorycznej. U dzieci z autyzmem system odbioru bodźców sensorycznych i przetwarzanie otrzymanych przez zmysły informacji jest zaburzony. Czasami nasze dzieci chorują, wywracają się, uderzają, mają wypadki. Odgłosy takie jak padający deszcz, burza, wiatr, są dla takich dzieci męczarnią. “high need baby” czyli dzieci o wysokich potrzebach. Co mają zrobić rodzice, jeśli podejrzewają u swojego dziecka zaburzenia integracji sensorycznej? Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. Nie ma badań naukowych, które jednoznacznie określają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej. To dzieci okazujące strach przed wodą, piaskiem, trawą, czasem dotykiem czy czesaniem włosów. Terapia dobrana do wieku i predyspozycji dziecka jest jednak sposobem na całkowitą eliminację tych zaburzeń. O skuteczności jej są przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Niektóre dzieci nie chcą się bawić tak jak ich rówieśnicy. Jeśli martwisz się, że zaburzenia si dotyczą twojej pociechy, warto poprosić o opinię specjalisty. Problem dotyka także wcześniaków, dzieci z uszkodzeniami okołoprodowymi i z wrodzonymi wadami układu nerwowego.